Start Informacje Duszpasterskie IX Niedziela Zwykła – 2-9 VI 2024
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
IX Niedziela Zwykła – 2-9 VI 2024 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 02 czerwca 2024 03:50

IX Niedziela Zwykła (w Oktawie BC) – 2 czerwca 2024

W tygodniu:

I Niedziela – 2 VI – IX Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. śś. Marcelina i Piotra, męcz.

Poniedziałek – 3 VI – wsp. śś. Karola Lwangi i Towarzyszy, męcz.

I Środa – 5 VI – wsp. św. Bonifacego, bpa i męcz.

I Czwartek – 6 VI – wsp. dow. św. Norberta, bpa (zakończenie Oktawy Bożego Ciała)

I Piątek – 7 VI – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; albo; wsp. dow. bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, prezb. i męcz. (opuszcza się)

Sobota – 8 VI – wsp. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny; albo: wsp. św. Jadwigi Królowej (opuszcza się)

Niedziela – 9 VI – X Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Efrema, diak. i dok. Kośc. (opuszcza się)

  1. Liturgia Słowa przypominając nam o dniu świętym, jakim jest siódmy dzień tygodnia, zobowiązuje nas również do uszanowania go przed Panem.
  2. W tę niedzielę 2 VI przypada I niedziela czerwca (Adoracyjna) – Msze św. z adoracjami IHS do południa są o: 7:00 (z Adoracją IHS) – 9:00 (z Adoracją IHS) – 10:30 (z chrztem i z Procesją w Oktawie BC i Litanią do NSPJ) – zaś w cerkwi o 14:30 z Nieszporami o NMP (o 14:00 – Czerwcówka z Litanią do NSPJ i Aktem Oddania się Sercu Bożemu).
  3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele diecezjalne.
  4. Też jak zwykle w I niedzielę miesiąca po prymarii o 7:00 – zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn.
  5. Podczas „sumy” o 10:30 łaski chrztu dostąpi kolejne dziecko w parafii: Maja Maria Bochenek (Msza św. za to dziecko 8 VI o 6:30).
  6. Niedziela 2 czerwca jest też „Dniem Dziękczynienia w Polsce”.
  7. W niedzielę 2 VI w Łużnej – II Międzydekanalne Spotkanie Młodzieży pod hasłem „WIE(RZ)ŻYĆ” (wokół postaci Nikodema).
  8. Też 2 VI odbędzie się Konkurs Piosenki Religijnej „O Statuetkę bł. Karoliny” w Radłowie podczas organizowanej „Parafiady”.
  9. Nadal po „Bożym Ciele”, w ramach dawnej Oktawy BC, Procesje Eucharystyczne wokół kościoła: w tę niedzielę 2 VI – po „sumie” o 10:30., zaś w dni powszednie codziennie po Mszy św. o 18:00 (do I czwartku 6 VI).

10.W poniedziałek 3 VI Msze św. o 6:30 i 18:00 z Procesją Eucharystyczną z Nabożeństwem Czerwcowym.

11.We wtorek 4VI Msza św. o 18:00 z Procesją Eucharystyczną z Nabożeństwem Czerwcowym.

12.W I środę 5 VI Msza św. wieczorna o 18:00 – z Nowenną do Matki Bożej i Nabożeństwem Czerwcowym z Procesją Eucharystyczną.

13.To także „dzień misyjny w parafii” z modlitwą i składką na rzecz misji – a od koniec Mszy św. zmiana tajemnic w Różach Misyjnych.

14.W I czwartek (6 VI) uroczyste zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

15.Msze św. w I czwartek o 6:30 (z Litanią do Krwi Chrystusa) oraz o 18:00 z Procesją Eucharystyczną i Litanią do NSPJ w ramach Nabożeństwa Czerwcowego (wotywa o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie – o powołania).

16.Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała nastąpi zwyczajowe błogosławieństwo wianków, jak i dzieci (poczęstunek cukierkami).

17.Godzinna spowiedź parafialna przed I piątkiem od 17:00.

18.Jak zwykle w I czwartek Adoracja IHS w ciszy w bocznej kaplicy od 15:00 do 20:00 dla uczniów klas VI i VII (już bez VIII).

19.W I piątek 7 VI przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Msze św. są: rano o 6:30 oraz po południu po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 i o 18:00 Msza św. (z Procesją Eucharystyczną i Nabożeństwem Czerwcowym do NSPJ ostatni raz w procesji).

20.Odmawia się „Akt Wynagrodzenia w Uroczystość NSPJ – z Kalendarza Liturgicznego, s. 208.

21.Jest to „Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego”.

22.Z racji Uroczystości NSPJ nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (stała dyspensa tej Uroczystości).

23.Spowiedź pierwszopiątkowa przez godzinę od 17:00.

24.Do chorych ks. wikariusz udaje się jak zwykle od 13:30.

25.W bocznej kaplicy ogólna Adoracja IHS w ciszy – od 13:30 do 22:00.

26.Uczniowie klas VII (już bez klas VIII będących po bierzmowaniu) przychodzą na Mszę św. z nauką o 18:00 i na procesję.

27.W piątek odpust ku czci NSPJ u Jezuitów w Nowym Sączu – „suma” o 18:00.

28.Jest to również, z woli świętego Jana Pawła II, Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego – módlmy się też o powołania.

29.W sobotę (8 VI) Msze św. sprawowane będą o 6:30 (z Litanią do NSPJ) – 8:00 (z Adoracją IHS i Litanią do NSPJ).

30.Jest to liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

31.Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych i rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik i ZOO w Krakowie wyrusza o 7:15.

32.W niedzielę 9 VI to już X Niedziela Zwykła – Msze św.: w nowym kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 (ze śpiewem scholi dziecięco-młodzieżowej) – oraz w starym kościele o 14:30 (wcześniej o 14:00 Nabożeństwo Czerwcowe).

33.W niedzielę 9 VI przed świątyniami zbiórka do puszek na UJPII w Krakowie i Tarnowie.

34.Po prymarii o 7:00 – zmiana tajemnic w Różach Kobiet i składka inwestycyjna.

35.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie I Róża rodziców modlących się za swe dzieci p.w. św. Jadwigi Andegaweńskiej, zel. Stanisławy Bogdańskiej.

36.W parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu 9 VI festyn parafialny na parkingu przy Bulwarze Narwiku 12 – patrz: plakat.

37.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● w środę 5 VI o 19:30 – trening piłkarski LSO na orliku w KG

● w środę 5 VI o 19:30 – spotkanie organizacyjne dla rodziców przed pielgrzymką dzieci I-komunijnych

● w piątek 7 VI o 19:00 – spotkanie KSM (na starej plebani)

● w sobotę 8 VI o 9:00 – próba scholi dziecięco-młodzieżowej (na chórze)

● w sobotę 8 VI o 10:00 – spotkanie dziewcząt z DSM na (w II sali pod kościołem)

● w sobotę 8 V o 10:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (w sali I w kościele)

38.Zapowiedzi przedślubne – trzecie: Dariusz Hubert Twardowski, zam. Zarzecze; oraz: Klaudia Katarzyna Poręba. zam. Królowa Górna.

Jeśliby ktoś znał przeszkody do zawarcia tych sakramentalnych małżeństw, ma obowiązek zgłosić je w kancelarii parafii.

39.Wydatki tego tygodnia: Za pracę przy potoku. Za beton; Agrotkanina.

40.Za wykonanie renowacji kolejnych trzech imago na sztandarach (odmalowanie na płótnie). Książki na nagrody za majówki.

41.Dla pracujących z poprzedniej kolejki przed tygodniem: pizze; woda, lody, kawa; i te bieżącej kolejki tego tygodnia: znów trzy pizze, lody, woda i kawa dla pracujących w sobotę.

42.Trębaczom za paliwo. Za wymianę 4 spalonych żarówek koło schodów. Baterie do mikrofonów (2 sztuki).

43.Naprawa przebitego koła do traktorka-kosiarki. Cukierki dla dzieci w Oktawie BC.

44.Składka z Bożego Ciała przeznaczona na hospicja i wyznaczone cele charytatywne wyniosła 3124 zł.

45.Dziękuję za sobotnią pracę od 7:00 – na rzecz parafii pracowali:

● 6 mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka – pracowali: Bogdan Ptak, Zbigniew Ptak (za niego Mateusz Ptak), Dominik Skwarek, Arkadiusz Ziaja, Piotr Ptak – wykonali prace wycinki krzaków, nawożenia i równania ziemi i żwiru koło potoku (+ agrotkanina). Zamiast pracy ofiarę 100 zł złożył Ryszard Górski; oraz: z dziesiątki Józefa Siedlarza: Piotr Ochwat (100 zł); z dziesiątki Mariusza Hatlasia: Michał Mężyk (100 zł). Dzięki też za piły motorowe: Bogdanowi Ptakowi i Arkadiuszowi Ziaja.

● 5 kobiet z grupy dziesiętnika Eugeniusza Janusza – pracowały: Stefania Janusz, Stanisława Siedlarz, Anna Witek z córką Karoliną (mąż Stanisław użyczył kosiarki), Janina Nowak (za nią mąż Edward – pracował z mężczyznami) – wykonały pracę plewienia koło kwiatów przy kościele.

46.Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dwie dziesiątki:

● mężczyzn z grupy dziesiętnika Tadeusza Ramsa. Do wykonania będą prace: nawożenia, równania ziemi na cmentarzu i kamieni koło potoku.

● kobiety z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik. W planie: znów plewienie kwiatów i między kamieniami.

47.Bardzo dziękuję wszystkim za liczny udział w procesji, a chórzystom i dyrygentowi za śpiew w Boże Ciało.

48.Dziękuję różnym grupom i stanom za noszenie feretronów, sypanie kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami, noszenie baldachimu.

49.Strażakom z OSP dziękuję za kierowanie ruchem w Boże Ciało.

50.Bóg zapłać rodzinom, które przygotowały tegoroczne cztery ołtarze Bożego Ciała (także za wodę mineralną dla zagaszenia pragnienia i za kwiaty).

51.Dziękuję mieszkańcom za ustrojenie trasy przejścia procesji i wystój symbolami religijnymi okien domów przy niej i odnowienie mostu.

52.Ogromne dzięki Krzysztofowi Groniowi z KP i kierowcy za darmowy przewóz osób starszych i kierowców busem i autobusem.

53.Bóg zapłać rodzinie Małgorzaty i Pawła Kachniarzów za poczęstunek i odwiezienie na plebanię po zawózce mojego busa do IV ołtarza.

54.Wielkie dzięki anonimowej osobie za ofiarowane rozsady kwiatów donicowych.

55.Dzięki trębaczom za grę na trąbce przed kościołem przez maj – grali: Aleksander Kmak (KG), Krzysztof i Karol Słaby (KW), Jakub Paluch (KW).

56.Dzięki 12 mężczyznom z KP za przeniesienie olbrzymiego kamienia na blat stołu koło dróżek – byli to: Jarosław Groń, Krzysztof i Wojciech Groń, Bogusław i Alan Baran, Dawid Lorek, Bartłomiej i Tomasz Groń, Krzysztof Wacławiak, Kazimierz Kociołek, Łukasz Mika, Krystian Gomółka.

57.Dziękuję też Januszowi Gaborkowi z KG, który im pomagał w niesieniu tego głazu i osadził go na zaprawie na kamiennej wymurowanej stopie.

58.Ogólnopolska XVIII Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się w sobotę 8 VI. Program: 8:30 przywitanie; 9:00 Droga Krzyżowa; 11:30 przerwa na posiłek; 14:00 Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu; 15:30 zakończenie. Więcej szczegółów: WWW.apostolatmargaretka.pl

59.Przypomnienie: w sobotę 15 VI o 7:00 wyruszy pielgrzymka parafialna "Śladami błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej" Program pielgrzymki: Msza św. w kościele w Markowej; zwiedzanie zamku w Krasiczynie; obiad; nawiedzenie sanktuarium w Dębowcu. Koszt: 150 zł. Zapisy chętnych parafian u członków Akcji Katolickiej. Są jeszcze wolne miejsca.

60.Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Teresa i Alojzy Barscy; Anna i Krzysztof Plata; Bożena i Piotr Świder. Do sprzątania dokłada się 7 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Elżbieta i Carlos Velarde Vasquez; Kazimiera Kocemba; Dorota i Marian Kocemba; Anna i Stanisław Siedlarz; Izabela i Sebastian Siedlarz; Anna i Marek Siedlarz.

61.Od 31 maja do kin wszedł film „Wolni – podróż do wnętrza” – polecam.

62.Są egzemplarze „Historii Kościoła” Gościa Niedzielnego „o Miriam (Maryi)” (12 zł) i GN Ekstra „o matkach świętych i świętych matkach” (14 zł).

63.Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (10 zł); „Niedziela” (10 zł); „Trwajcie w Miłości” (8 zł); „Mały Gość Niedzielny (10 zł); „Promyczek Dobra” (10 zł); „Mały Promyczek Dobra” (10 zł); „Świat Misyjny” (4 zł); „Misje Dzisiaj” (5 zł); „L`Osservatore Romano” (8 zł); „Gość Niedzielny Extra” (14 zł); kwartalnik „Magazyn Niedzieli” (15 zł); dwumiesięcznik GN „Historia Kościoła” (12 zł).

Poprawiony: wtorek, 04 czerwca 2024 05:03
 

Ewangelia na dziś